Indlæg af Martin Gottliebsen

Svensk Danskt Ortopedimöte 2018 (10-12 oktober)

Fra: Henrik Düppe [mailto:] Sendt: 7. juni 2018 18:47 Til: Emne: Svensk Danskt Ortopedimöte 2018 Kära vänner! Det sydländska klimatet och många aktiviteter på sjukhuset har gjort att vi först nu har blivit klara med programmet för vårt gemensamma årsmöte 10-12 oktober 2018. Enligt de planer som jag diskuterade med dig Nils, så är onsdag em. (10/12) och […]