Svensk Danskt Ortopedimöte 2018 (10-12 oktober)

Fra: Henrik Düppe [mailto:]

Sendt: 7. juni 2018 18:47
Til:
Emne: Svensk Danskt Ortopedimöte 2018

Kära vänner!

Det sydländska klimatet och många aktiviteter på sjukhuset har gjort att vi först nu har blivit klara med programmet för vårt gemensamma årsmöte 10-12 oktober 2018.
Enligt de planer som jag diskuterade med dig Nils, så är onsdag em. (10/12) och hela torsdagen 11/10 gemensam (SBOF och DPOS) med engelska som mötesspråk. Den gemensamma middagen är på kvällen den 10/12 på Grand Hotel i Lund.
Vi har sedan en något mindre tillställning på kvällen den 11/12 och ett halvdagsmöte fredagen 12/10. Ni är självfallet välkomna att vara med på bägge dessa evenemang också men de kommer att vara på svenska och mötet på fredagen innehåller i huvudsak interna angelägenheter (val av styrelse, föreningens ekonomi etc.).

Gå in på http://www.sbof2018.se så får ni mera information. Hemsidan är på svenska vilket jag hoppas går bra 😊.
I menyn upptill på hemsidan ser ni olika val.
Under fliken ”Program” ser ni ”Mötesprogram”. Om ni klickar på den sidan kommer det preliminära programmet fram. Detta kan vi ändra succesivt under tiden fram till mötet.
Under fliken ”Abstract” så ser ni vad som gäller för detta och här finns också möjligheten att skicka in sina abstracts. Alla abstracts kommer vi samla in denna vägen för att sedan succesivt dela ut dom till respektive sessionsansvarig.
Information angående hotell, resor etc. finns naturligtvis också på hemsidan.
Andreas och Vilhelm! Tack för att ni ställer upp med att vara sessionsansvariga för ”traumatology” respektive ”foot related problems”.

Hemsidan http://www.sbof2018.se är nu igång så att det går bra att anmäla sig. Tänkte be dig Nils att göra ett utskick till DPOS medlemmar (och andra eventuella intressenter) så de vet att det går att anmäla sig. Sista anmälningsdag har vi satt till den 20/8. Efteranmälning innebär en extrakostnad på 500 kr.

Vi ser fram emot ett trevligt möte med många deltagare och diskussioner och tycker det är utmärkt tillfälle att utveckla det påbörjade samarbetet mellan SBOF och DPOS vad gäller kliniska spörsmål, forskning och kvalitetsarbete.

Hör av er om det är något ni undrar eller vill ändra på.

Hälsningar
Henrik Düppe