Lægelig Kompetence:

Klinisk uddannelse:

Turnusuddannelse.

Introduktionsuddannelse

Fase I og II: Ny specialist blokuddannelse.

Fase III: 24 måneders ansættelse som 1 reservelæge ved ortopædkirurgisk afdeling.

Fase IV:

24 måneders ansættelse som afdelingslæge ved børneortopædisk universitetsafdeling, dog kan 12 måneder erstattes med ansættelse som afdelingslæge i en børneortopædisk funktion ved ortopædkirurgisk afdeling med børneortopædisk aktivitet

Kliniske Uddannelsesfærdigheder efter afsluttet fase IV uddannelse.

Kandidaten skal:

Generelle del:

Kunne redegøre for den normale knoglevækst og kende metoder til vurdering af knoglealder og bestemmelse af sluthøjde

Kunne redegøre for ossøs remodelering under hensyntagen til lokalisation og alder

Kunne gennemføre en klinisk undersøgelse af barnet herunder specielt den nyfødte og barnet med neuromuskulære lidelser

Kunne redegøre for billeddiagnostik af barnets bevægeapparat herunder gennemføre artrografisk undersøgelse af hofteleddet

Kunne kommunikere med barnet og de pårørende

Beherske samarbejdet med fagets mange samarbejdspartnere

Specielle del:

Kende almindelige børnefrakturer og deres mulige komplikationer. Beherske børnetraumatologiske behandlinger herunder brug af fleksible marvsøm og andre minimal inversive metoder

Kende principper for korrigerende osteotomier pga. malunion

Kunne gennemføre skinne-behandlingsforløb af kongenit hofteluksation, samt kunne udføre blodig reposition, proksimal femurosteotomi og kende principper for bækkenosteotomi på korrekt indikation.

Kende principperne for behandling af restdysplasi/erhvervet subluksation og luksation af hofteleddet

Kunne følge og behandle patient med Calvé-Legg-Perthes sygdom.

Kunne diagnosticere og behandle akut tilfælde af epifysiolysis capitis femoris (SCFE).

Kunne udføre patellastabiliserende bløddelsoperation.

Kende principperne for forlængelsesoperationer af underekstremiteterne.

Kende principperne for og kunne udføre vækststandsende operation på underekstremiteterne.

Kunne diagnosticere de forskellige foddeformiteter herunder klumpfod og kunne udføre bløddelsløsning, seneforlængelse og transposition samt osteotomi i for-, mellem- og bagfod.

Kunne diagnosticere de forskellige former for osteomyelitis og infektiøs artritis samt kunne forestå behandlingen.

Kunne diagnosticere de obstetriske plexuslæsioner og kende principperne for behandling.

Kende principperne for behandling af cerebral parese og myelomeningocele og kunne udføre bløddelsoperationer inklusiv seneforlængelse på fod, i poples og hofteregionen. Kunne udføre korrigerende osteotomier i foden og på proksimale femur.

Kende og kunne diagnosticere de forskellige former for rygdeformiteter og foretage rettidig henvisning.